Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

  « Vilacasas. Navegar per les seves planimetries, endinsar-se en el laberint de camins, carrers i places dels seus gravats i pintures, és com trobar-se en un altre món, un món que ha passat del caos a l’ordre, de la geometria a la construcció. Es com un Cézanne portat a les últimes conseqüències. »

Daniel Giralt-Miracle, 100 gravats, Col.lecció Daniel Giralt-Mirracle, Museu de Valls


Sèries d'aiguaforts amb textos

Vila Casas en su obra grabada
, Jaime Ferran
Planimetries 83. Colecció de 16 gravats a l’aiguafort

Planant, Martí-Hening
Planimetries 103. Colecció de 12 gravats a l’aiguafort

Seudociudades y seudocampos de Vilacasas, Vicente Aguilera Cerni
Planimetries 72. Colecció de 12 gravats a l’aiguafort

Una serie de aguafuertes, J.E. Cirlot
Planimetries 60. Colecció de 12 gravats a l’aiguafort

Per exemple..., Joan Fuster
Planimetries 33. Colecció de 12 gravats a l’aiguafort

Principio de liberaci ón del color, José Vallès
Planimetries 90. Colecció de 16 gravats a l’aiguafort

Art de Vilacasas, Salvador Espriu
Planimetries 116. Colecció de 10 gravats a l’aiguafort

Desbrossavem el camp, J.V.Foix
Planimetries 120. Colecció de 10 gravats a l’aiguafort

15 planimetries a la "Geografia" de Max Aub
Colecció de 15 gravats a l’aiguafort

Da Vinci diu
Planimetries 74. Colecció de 10 gravats a l’aiguafort

Apocalipsi
Astrometries 86-87. Colecció de 15 gravats a l’aiguafort