Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica
    Planimetria 53
1960
Matèria
50 x 91 cm
Col.lecció M.C. V.