Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 146 R
1961
49 x 99 cm
Col.lecció M.C. V.