Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria CXXVI D
1965
23,5 x 63,5 cm
Col.lecció M.C. V.