Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 112 X.I
1961
74 x 106 cm
Col.lecció M.C. V.