Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 74 D de Da Vinci diu
1974
77 X 57 cm
Col.lecció M.C. V.