Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria CXXVI B
1965
24 x 63 cm
Col.lecció M.C. V.