Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Astrometria A103
1991
60 x 60 cm
Estructura en ferro, circuïts impressos i carborúndum
Col.lecció M.C. V.