Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria XV
Del Sabadell de quan les voltes de Cal Oliver eren palau del poeta
ca 1990
31,5 x 25 cm
Col.lecció M.C. V.