Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 145 A
1961
24 x 64 cm
Col.lecció M.C. V.