Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 10
1961
64 x 36 cm
Col.lecció M.C. V.