Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria IV
« El port era una circumferència… »
de A la « Geografia » de Max Aub
1979
31 x 27 cm
Col.lecció M.C. V.