Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 12 X
1961
49 x 89 cm
Col.lecció M.C. V.