Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Astrometria A102
1991
55 x 78 cm diàmetre
Estructura en ferro, circuïts impressos i carborúndum
Col.lecció M.C. V.