Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica

    Planimetria 101 B
1968
35 x 64 cm
Col.lecció M.C. V.