Presentació
     
Pintura
Aiguafort
Estructures
i ceràmica
    Planimetria 78.A.
1958
Matèria
55 x 45 cm
Col.lecció M.C. V.