Presentació
     
Bibliografia
Novel.les
Prosa no narrativa
Obres teatrals
Guions
Reedició
 
 


« No és un pintor que es posa a fer l’escriptor ; ni un escriptor que ha deixat de ser pintor ; ni un pintor que ha perdut la fe en el seu art ; no és un intrús, ni un decebut, ni un pedant... sinó, simplement, un home amb els cinc sentits, el pensament i el cor oberts i actius davant l’espectacle que li ha estat reservat. »

Joan Oliver, pròleg a Escrits de Joan Vilacasas (Albor, 1954)